Kenmerken van het Moebius Syndroom

Het Moebius Syndroom kenmerkt zich door een duidelijk zichtbare verlamming van (een groot deel) van de aangezichtsspieren, waardoor zuigen, glimlachen, knipperen met de ogen, fronsen, naar buiten kijken met de ogen (deels) niet (goed) mogelijk is. Deze verlamming wordt veroorzaakt, doordat de 6de hersenzenuw (nervus abducens) en 7de hersenzenuw (nervus facialis) niet (volledig) zijn aangelegd.

In sommige gevallen komen de volgende symptomen ook voor:

  • Slechte zuigreflex en/of slikproblemen
  • Overmatig kwijlen
  • Overmatig scheel kijken
  • Kaak- en tongafwijkingen
  • Open of hoog verhemelte
  • Kleine kin
  • Doofheid aan een of beide oren
  • Groei afwijkingen aan handen, voeten; het ontbreken van kootjes, of vliesjes tussen de vingers/tenen
  • Klompvoetjes
  • Vertraagde motorische ontwikkeling; door een lagere spierspanning in de romp komt het zitten en lopen pas later op gang.