Bibliotheek
Vind hier alle nieuwsbrieven
en berichten in de Media

Het gezondsheidsplein
Informatie over de symptomen van
het Moebius Syndroom

Folder & Informatie
Lees hier de folder van onze
Stichting

Wie zijn wij?

De Moebius Syndroom Stichting is een patiënten vereniging door en voor mensen met het Syndroom van Moebius en hun naasten.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het vergaren, en verstrekken van informatie met betrekking tot het Moebius Syndroom, het bevorderen van het verrichten van onderzoek naar de verschijningsvormen en de oorzaken daarvan, de ondersteuning van patienten en hun familieleden, het bevorderen van de (h)erkenning en de acceptatie van het Moebius Syndroom en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het houden en organiseren van lezingen, symposia, studiebijeenkomsten en dergelijke,
  • het uitbrengen van artikelen in (internationale), al dan niet medische periodieken,
  • het organiseren van bijeenkomsten voor patienten en hun familieleden.