Author: Jacqueline Vrieling

Oproep om mee te doen aan een onderzoek

Functionele klachten bij jongeren en volwassenen met het Moebius syndroom

Twee studenten van de opleiding Bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent doen een onderzoek in het kader van hun bachelorproef naar “Functionele klachten bij jongeren en volwassenen met het Moebius syndroom”.
Zij vragen mensen met het Moebius syndroom van 12 jaar en ouder een online enquête in te vullen.
Er wordt niet veel onderzoek gedaan naar het Moebius Syndroom, dus deze kans moeten wij met beide handen aangrijpen!
Bij deze een oproep van de Moebius Syndroom Stichting: ben je 12 jaar of ouder en heb je het Moebius Syndroom, zou jij dan de enquête willen invullen?
Hier kunt u de flyer vinden van het onderzoek.

Annulering Contactdag 2019

Helaas zijn wij genoodzaakt de contactdag op 2 november 2019, in dorpshuis “De Neng” te annuleren vanwege te weinig aanmeldingen. Wij vinden het niet prettig voor onze sprekers als wij hen laten komen om een presentatie te houden voor een hele kleine groep.
Hopelijk kunnen wij u in de toekomst weer begroeten op een andere contactdag.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben of wilt u iemand ontmoeten dan kunt u contact opnemen met ons via info@moebiussyndroom.nl