Moebius Syndroom Stichting

Riezebezem 1
3829 EN Hooglanderveen
    085-7603560

K.v.K. Amsterdam 41217519
Fiscaalnummer 8066.16.611

info@moebiussyndroom.nl     

GIFTEN

Giften zijn welkom op:|
NL96 INGB 0007 7110 53
t.n.v.Moebius Syndroom Stichting Amsterdam
© Moebius Syndroom Stichting Nederland

ANBI Informatie

De Moebius Syndroom Stichting heeft een ANBI status.

Het hebben van een ANBI status heeft een aantal fiscale voordelen,
voornamelijk bij schenkingen en giften.

Voor meer informatie zie:

http://www.belastingdienst.nl/anbi

Er dient echter ook informatie publiekelijk gepubliceerd te worden, die vindt u hieronder:

Informatie

In het beleidsplan 2021 staat de volgende informatie:

De naam van de stichting
Het RSIN of het fiscaal nummer
De contactgegevens
De bestuurssamenstelling 
Het beloningsbeleid
De doelstelling
 
 

 

Jaarverslagen

Jaarverslag  2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023
 
 

Activiteiten zijn tevens te zien op de activiteiten pagina van de website.