Moebius Syndroom Stichting

Riezebezem 1

3829 EN Hooglanderveen

K.v.K. Amsterdam 41217519

Moebius email address

GIFTEN

Giften zijn welkom op:

NL96 INGB 0007 7110 53

t.n.v.Moebius Syndroom Stichting Amsterdam

© Moebius Syndroom Stichting Nederland

ANBI Informatie

De Moebius Syndroom Stichting heeft een ANBI status.

Het hebben van een ANBI status heeft een aantal fiscale voordelen,
voornamelijk bij schenkingen en giften.

Voor meer informatie zie:

http://www.belastingdienst.nl/anbi

Er dient echter ook informatie publiekelijk gepubliceerd te worden, die vindt u hieronder:

Informatie

In dit document staat de volgende informatie:

De naam van de stichting
Het RSIN of het fiscaal nummer
De contactgegevens
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het beleidsplan
Het beloningsbeleid
De doelstelling
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteiten

Jaarverslagen van activiteiten van de afgelopen jaren.

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018 
Jaarverslag 2019 
 
 

Activiteiten zijn tevens te zien op de activiteiten pagina van de website.