• Informatie folder Radboud UMC over het Moebius Syndroom
    Moebius Syndroom
  • Facialisteam Radboud UMC: 
    Facialisteam
  • Stichting Eigen Gezicht: 
    Stichting Eigen Gezicht helpt mensen met een gelaatsafwijking sociaal weerbaarder en vaardiger te worden, zodat zij met zelfvertrouwen in het leven staan en een gelukkig en succesvol leven kunnen leiden met hun eigen gezicht.
    eigengezicht.nl

Via voorlichtingsbrochures en zelfhulpboekjes geeft stichting Eigen Gezicht informatie en advies om beter om te gaan met de starende blikken en vragen van andere mensen. De boekjes zijn hier te downloaden.